Counseling Op Maat Middels Integratieve Therapie

'Commit is een praktijk voor volwassenen,

tieners en kinderen met psychische

problemen of die moeilijkheden ondervinden

op sociaal-emotioneel vlak.'

Integratieve therapie


Bewustzijnsontwikkeling als sleutel tot blijvende verandering

Integratieve psychotherapie is een vorm van begeleiding waarbij verschillende therapeutische stromingen zijn geïntegreerd tot één basismodel. Binnen de integratieve psychotherapie wordt de mens gezien als één geheel; gedrag, emoties, denken, lichaam, spiritualiteit en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar ook. Uitgangspunt van de therapie is dat ieder mens uniek is en hij/zij het beste geholpen kan worden door een begeleidingsvorm te kiezen, die het meest aansluit bij deze persoon. "Voor elke cliënt een therapie op maat".

Andere kenmerken van integratieve therapie zijn:

Kortdurend; gemiddeld 5 tot 15 sessies.
Doelgericht; er wordt gewerkt aan een afgebakende klacht, door het formuleren van duidelijke doelen. Deze worden tussentijds geëvalueerd.
Probleem én oplossingsgericht; de therapie kan zowel gericht zijn op het behalen van gestelde doelen, als op het aanpakken van de klacht. Soms met als inzet het verdwijnen van de klacht, soms om beter met de klacht te leren omgaan.
Cliëntgericht;
ieder mens beschikt van nature over hulpbronnen en het vermogen tot groei en verandering. Binnen de integratieve benadering wordt uit gegaan van de eigen wijsheid van de cliënt ten opzichte van zijn/haar probleem en de oplossing daarvan. In de therapie heeft de cliënt een actieve rol en nemen de eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in.

Logo

De zwaan symboliseert, Trouw, kracht, vrouwelijke intuïtie, inzicht in het gevoelsleven, heling en zuiverheid, acceptatie van het kwetsbare en het 'lelijke' en de transformatie van het kwetsbare naar de volle potentie.

Heel ZIJN is het proces van leven, loslaten en weer herboren worden: de beweging die je maakt in het proces van verdieping. Elke keer kom je weer dezelfde obstakels/patronen tegen, maar op een dieper niveau of vanuit een andere hoek. Ieder mens, en dus ook ieder kind, heeft de bouwstenen tot groeien en leren in zich. Het gaat er om deze bouwstenen aan te boren en verder uit te bouwen. Vaak gaat dat gemakkelijk, als vanzelf. Soms kost het meer moeite en aandacht. Op die momenten kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Als kind of jongere maar ook als ouder of als leerkracht.


Praktijk COMMIT geeft je therapeutische ondersteuning die zich richt op het wegnemen van belemmeringen, het leren omgaan met een stoomis, of een combinatie van beide. Beoogd wordt om waar mogelijk in alle dimensies (emotionele, mentale, gedragsmatige, spirituele, somatische en sociale) een veranderingsproces te realiseren. Een laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte vorm van psychotherapie.


Documentatie

"Therapie op maat.

Voor ieder, uniek persoon een nieuwe therapie."

Tevens ouder- en docentbegeleiding!