Counseling Op Maat Middels Integratieve Therapie

'Commit is een praktijk voor volwassenen,

tieners en kinderen met psychische

problemen of die moeilijkheden ondervinden

op sociaal-emotioneel vlak.'

Contact

Wil je meer weten of een afspraakmaken, neem dan contact op met Yvonne de Jong

Praktijk COMMIT
Armstronglaan 25
2811 SP Reeuwijk
Tel: 06-53284295
Yvonne.deJong@xs4all.nl
info@praktijk-commit.nl

Algemene voorwaarden

Bij aanvang van de behandeling dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hier staan de afspraken in die wij samen maken.

Kosten & betaling

Een sessie kost € 75,- per uur en dient voldaan te worden middels een aan u toegezonden factuur.

De bedragen zijn inclusief BlW, materiaalkosten, voorbereiding en verslaglegging. Verslaglegging is voor zelfstandig professioneel gebruik.

Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd.

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) onder sector/vakgroep Integratieve Kindertherapie lidcodenummer: 329.09.A

AGB-code Zorgverlener:90-038607/ AGB-code Praktijk:90-(0)17126

www.Vit-therapeuten.nl

Van de Consumentenbond kreeg de Vereniging van Integraal-Therapeuten twee opeenvolgende jaren een 9,4 naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek. Binnen de beroepsvereniging is ondermeer het klacht- en tuchtrecht geregeld voor cliënten.

De beroepsvereniging is ook mede bepalend voor de mogelijkheid om de kosten voor de therapie vergoed te krijgen van uw ziektekostenverzekering.

Per jaar kan het verschillen welke verzekeraar de therapie (gedeeltelijk) vergoed. Zoek dit dus altijd goed uit.

Het is altijd raadzaam te proberen bij uw verzekering de nota's in te dienen (bewaar zelf altijd een kopie). Het is ook mogelijk om u te ondersteunen bij het vragen van een uitzondering aan uw ziektekostenverzekering. U kunt dan een coulanceverzoek indienen bij uw verzekering, waarin ik het belang van de therapie voor uw kind uitleg en verzoek om (gedeeltelijke) vergoeding.

Overige mogelijkheden:

Via de gemeente is het mogelijk een aanvraag voor Bijzondere bijstand aan te vragen als u een inkomen heeft op bijstandsniveau.

Als uw kind een diagnose heeft gekregen die valt binnen de DSM-4 dan is vergoeding ook mogelijk via een persoonsgebonden budget (PGB).

Het is ook mogelijk de kosten van de therapie op te voeren als bijzondere ziektekosten bij uw aangifte inkomstenbelasting.