Counseling Op Maat Middels Integratieve Therapie

'Commit is een praktijk voor volwassenen,

tieners en kinderen met psychische

problemen of die moeilijkheden ondervinden

op sociaal-emotioneel vlak.'

Volwassenen & Adolescenten

Bewustzijnsontwikkeling als sleutel tot blijvende verandering

Iets in jouw leven loopt niet zoals jij dat wilt. Misschien weet je al heel precies wat het is, misschien is het meer een vaag gevoel dat je niet kunt benoemen. Voordat je iets kunt veranderen zul je een aantal dingen moeten weten. Want hoe kun je iets veranderen als je niet weet waar je de verkeerde afslag hebt genomen? En weet je eigenlijk wel waar je precies naar toe wilt?

Het doelloos onderweg zijn, of het nemen van een verkeerde afslag kan tot heel verschillende klachten leiden. Misschien ben je vaak ziek. Misschien benoem je het als depressiviteit, als vastgelopen of overspannen zijn, wie weet ben je bang.
Het kan zich ook uiten in lichamelijke klachten, waar dan ook meestal geen oorzaak voor gevonden wordt. Of ze zijn niet zo hevig, waardoor je ze maar gewoon neemt voor wat ze zijn. Je zit in ieder geval niet lekker in je vel.

Ik ben ervan overtuigd dat bewustzijnsontwikkeling de sleutel is tot blijvende verandering. Waarom doe je wat je doet? En waarom blijf je het doen als het overduidelijk niet leidt tot wat je werkelijk wilt? Hoe komt het, dat als je het probeert anders te doen, je binnen de kortste keren weer terugvalt in je oude patronen?


Als je de antwoorden kunt vinden op deze vragen, opent dat de deur naar blijvende verandering, naar ruimte om de dingen te gaan doen die jij wilt en zoals jij ze wilt. Zodat jij je weer lekker kunt voelen en verder kunt groeien. Want groeien en jezelf ontwikkelen is de basisbehoefte van ieder mens.


Ik kan je begeleiden op je zoektocht. Je ondersteunen tijdens de ontwikkeling van je bewustzijn. In mijn contact met cliënten ga ik er altijd van uit dat jij het antwoord op al je vragen en problemen al in je hebt. Jij weet immers het beste wat goed voor jou is, wat bij jou past. Van mij kun je professionele ondersteuning verwachten. Ik kan je een richting wijzen die je zelf (nog) niet zag. Door kleine stappen te maken kun je grote veranderingen te weeg brengen.

Voor wie

De belangrijkste reden voor mensen om begeleiding te zoeken is het feit dat ze zijn vastgelopen. Bijvoorbeeld in hun relatie, in hun werk, in sociale contacten of in de opvoeding van hun kinderen.

Integratieve therapie is effectief bij

Een gebrek aan zelfvertrouwen
Overmatige stress, burnout
Neerslachtigheid, midlifecrisis
Angsten en fobieën
Het verwerken van emotionele gebeurtenissen uit het verleden
Verlies- en rouwverwerking
Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen aanwijsbare oorzaak is, bijvoorbeeld maag- en darmklachten)
Steeds terugkerende conflicten (prive of zakelijk)
Inzicht krijgen in eigen persoonlijkheid en verborgen talenten.


Bovenstaande problemen zijn niet uniek. Jij wel! Er zijn voor mij dus geen standaardoplossingen. Ik ga uit van jouw behoefte en ervaringen.

Contra indicaties

Voor cliënten met ernstige psychische problematiek op het psychiatrische vlak, zoals psychoses en (vitale) depressies is deze vorm van therapie niet geschikt. In sommige gevallen wordt de cliënt doorverwezen naar een gespecialiseerd arts of naar een andere therapeut.

Werkwijze

Ik geloof in een kortdurende, oplossingsgerichte benadering en werk met inzichten en technieken uit diverse stromingen, zoals TA, NLP, RET, Systemisch werken, imaginatietherapie en cognitieve gedragstherapie. Bij alles wat we doen, is het hier en nu het uitgangspunt. Veranderingen zijn ook in het hier en nu zichtbaar en niet in het verleden.

Vraag en plan: We beginnen met een intakegesprek om helder te krijgen wat jouw wens is. Wat is je vraag of behoefte? Wil je groeien? Wil je wel anders, maar heb je geen idee hoe? Zoek je begeleiding bij herstel of heling? Wil je eens uitzoeken waardoor je niet lekker in je vel zit? Wat wil je veranderen en waarom? Ook dient dit gesprek om te bepalen of je verder wilt met mij als therapeut. Een goede basis van vertrouwen is van groot belang voor een succesvolle therapie.

Op basis van deze gegevens stellen we vervolgens in onderling overleg het behandelplan vast met daarin reële doelen en een inschatting van het aantal benodigde sessies.

Hoe: Mijn werkwijze bestaat uit een combinatie van een aantal technieken, zoals explorerende en inzichtgevende gesprekken, het werken met trance of imaginaties (innerlijke beelden), opstellingen, ontspanningsoefeningen en/of tekenen. Het is altijd maatwerk, want de één pakt meer op door te praten en te luisteren, de ander via beeld en weer een ander door te doen. Samen zoeken we uit welke weg voor jou de beste is.

Resultaat:Je hebt meer ontdekt over jezelf. Meestal heb je ervaren en geleerd om bewuster te kijken en te voelen. Door de begeleiding ga je "van hoofd naar hart", heb je meer contact met jezelf, je grenzen en de signalen die je emoties en lijf afgeven. Juist door dit contact leer je zelfstandig nieuwe keuzes te maken, je hart te volgen en te doen wat goed is voor jou.

"Bewustzijnsontwikkeling als sleutel tot

blijvende verandering."