Counseling Op Maat Middels Integratieve Therapie

'Commit is een praktijk voor volwassenen,

tieners en kinderen met psychische

problemen of die moeilijkheden ondervinden

op sociaal-emotioneel vlak.'

Kindertherapie

Integratieve kinder-en jeugdtherapie.

Kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende. praktische en doelgerichte vorm van psychotherapie voor kinderen vanaf 4 jaar. De Kindertherapie richt zich niet, zoals veel andere therapieën, op één behandelmethode maar beoogd wordt om waar mogelijk in alle dimensies een veranderingsproces te realiseren.
De therapie wordt "integratief" genoemd omdat er gebruik gemaakt wordt vanuit verschillende behandel- en verklaringsmodellen en van waaruit een speciaal op dit kind aangepast behandelplan wordt geformuleerd.

Medisch model: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen.
Stressmodel: gericht op verkleinen van draaglast en vergroten van draagkracht.
Gedrags model: gericht op het aan-en afleren van gedrag en aanleren van vaardigheden.
Cognitief model: gericht op waar zit het kind in zijn ontwikkeling.
Systemisch model: gericht op de onderlinge verhoudingen binnen het gezin.
Psychoanalytisch model: gericht op onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden te verwerken.
Transpersoonlijk model: gericht op het helpen zoeken naar zingeving en vorming van identiteit.

In deze therapie staat het kind en zijn klacht centraal en het kind heeft een actieve rol in zijn therapeutisch proces. Samen met het kind onderzoek ik de klacht. Wat is er aan de hand? Wat speelt bij dit kind en zijn omgeving? Van welke hulpbronnen kan het kind gebruik maken om de klacht op te lossen? Daarnaast speelt de opvoeder een belangrijke rol in de ondersteuning. Kinderen kunnen het nog niet alleen.

Doordat er gebruik wordt gemaakt van de hulpbronnen, bouwstenen waarover het kind zelf beschikt, lost het kind niet alleen zijn problemen op, maar leert ook een stuk van zijn potentieel te gebruiken. Dit kan hij/zij meenemen in zijn verdere toekomst.
De inhoud kan zijn :spelen, tekenen, knutselen, schilderen, verkleden, spelletje doen, bouwen, praten, lezen, verhalen, lichaams- en ontspanningsoefeningen, visualisaties, rollenspellen en al hetgeen dat bij het kind past. Dit maakt de therapie leuk en kinderen ervaren de therapie over het algemeen als prettig en gezellig.
Als het kind ouder is dan zestien jaar, zal er steeds meer gewerkt worden op de wijze waarop ik ook werk met volwassenen , al zullen er andere thema's aan de orde komen.

Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Het doel van counseling is het beeld dat een kind van zichzelf, van anderen en de omgeving heeft, te veranderen. Doordat een kind meer inzicht krijgt in de eigen persoon is hij/zij beter in staat stappen te ondernemen in de richting van gevoelens van eigenwaarde, de betekenis hiervan en verantwoordelijkheid hierover kunnen en durven dragen.

"Niet het kind is het probleem,
Niet de ouders zijn het probleem,
Maar het probleem is het probleem."

Therapie, een zwaar beladen woord?

Het is nog niet zo lang geleden dat vooral kinderen met zeer emstige psychosociale problemen in therapie gingen. Hierdoor was de drempel om met een kind naar therapie te gaan hoog. Er moest immers wel iets grondig "mis" zijn met het kind, als het therapie nodig had. Door het kortdurende en kindvriendelijke karakter is integratieve kindertherapie tegenwoordig net zo gewoon als bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie. Het is een manier om het kind te helpen bij iets dat het moeilijk vindt.

Voor wie

Wanneer kan ik u en uw kind hulp bieden?

Vaak merken ouders of school aan het gedrag van het kind dat er iets aan de hand is. Sommige “problemen” gaan vanzelf weer over. Maar dat is niet altijd het geval en als klachten langer aanhouden kan dit de ontwikkeling van een kind belemmeren.

Een aantal veel voorkomende klachten:

Gedragsproblemen:agressief gedrag, woedeaanvallen, sociale problemen, gebrek aan concentratie, liegen, stelen, faalangst, negatief zelfbeeld
Aangeleerde probleemgewoontes: nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen, snoepen
Emotionele problemen: angsten, fobieën, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, rouwverwerking, ziekte, seksueel misbruik
Lichamelijke en psychosomatische klachten: eczeem, astma, pijnbestrijding buikpijn, hyperventilatie, hoofdpijn
Ontwikkelingsfaseproblematiek: eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek
leren omgaan met bijzondere eigenschappen: spiritualiteit, hoogbegaafdheid
Leren omgaan met psychische stoornissen: ADHD, PDD-NOS ,NLD etc.


Contra indicaties.

Voor kinderen met ernstige psychische problematiek op het psychiatrische vlak, zoals psychoses en (vitale) depressies is deze vorm van therapie niet geschikt. In sommige gevallen wordt het kind doorverwezen naar een gespecialiseerd arts of naar een andere therapeut. Het kan zijn dat er iets op lichamelijk gebied moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind .

Werkwijze

Aanmelding: U kunt zich rechtstreeks aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Na aanmelding ontvangt u, als ouder(s), eerst een intakeformulier.
Onderzoek, observatiefase: Er vindt een intakegesprek plaats het liefst met beide ouders zonder kind. Met uw kind heb ik een apart intake in de vorm van gesprek, spel, tekening. Eventueel neem ik (na uw toestemming) ook contact op met school of andere instanties, om informatie over uw kind te verkrijgen. Aan de hand van de eerste +/- vijf sessies met uw kind stel ik een behandelingsplan op, gevolgd door een tweede oudergesprek met beide ouders. Ik bespreek met u mijn bevindingen van de sessies en samen nemen we het behandelingsplan door. Ik ondersteun u door het geven van ouderbegeleiding in de thuissituatie.
De behandelingsfase: De therapie bestaat uit 10 tot 15 kindsessies. In enkele gevallen kan een therapie langer duren. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Na iedere vijf sessies vind er een oudergesprek plaats. Indien van belang werk ik meer of minder met u als ouder(s) of een combinatie van ouder-kindbegeleiding. Ook bestaat de mogelijkheid de leerkracht tips en adviezen te geven over de begeleiding van uw kind op school. Ik overleg altijd eerst met uw kind wat ik wel of niet ga bespreken. De inhoud van de therapie is privé tussen het kind en mij.

"Therapie op maat. Bestrijd zowel de symptomen

als de oorzaak van de klacht. Voor ieder, uniek

kind een nieuwe therapie."